Wat is WTW?


wtw unit
WTW met balans ventilatie
Het systeem warmte terugwinning bestaat al een langere tijd. Dit systeem wordt al toegepast sinds de jaren 1980/1985. Bijvoorbeeld in luchtbehandeling installaties van kantoorgebouwen. In het jaar 1990 is men het al gaan toepassen in woningen en pas met grote aantallen in het jaar 2000 onder druk van de strengere EPN (NL) en EPB (Be). In deze woningen wordt het WTW systeem toegepast in combinatie met balansventilatie. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel. Gebalanceerde ventilatie wordt vrijwel altijd met een WTW-toestel (warmteterugwinning) toegepast. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, teruggewonnen (gerecupereerd) en terug in de woning gebracht.

Klachten
In de hoogtijdagen in 2003/2004 had systeem D -volgens de toenmalige stichting HR-ventilatie- in Nederland een marktaandeel van bijna 50 procent. Door slecht ontwerp en ondermaatste uitvoering zijn de laatste jaren veel klachten over gebalanceerde ventilatie ontstaan met als voorbeeld de Vinex-wijk Vathorst bij Amersfoort. Uit onderzoek van GGD bleek dat de woningen onvoldoende werden geventileerd en slecht werden onderhouden(geen filtervervanging, reiniging kruisstroomwisselaar), wat tot gezondheidsklachten leidde.

WTWonderhoud.net
Stacks Image 165