Nieuws
WTW

Balans ventilatie

balans ventilatie
Balansventilatie
Balansventilatie zorgt voor gezonde schone lucht in huis, mits het goed wordt aangelegd en u regelmatig onderhoud pleegt. Ontdek of balansventilatie in uw woning mogelijk is, en wat u kunt doen om balansventilatie te verbeteren.
Balansventilatie heet zo omdat dit ventilatiesysteem evenveel lucht aan- als  afvoert. Meestal zit er ook een warmteterugwin-unit in (wtw): die warmt koude lucht van buiten op met warmte afkomstig uit de afgevoerde lucht. Dat maakt balansventilatie het energiezuinigste ventilatiesysteem. Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. Balansventilatie biedt dat, maar vereist goed gebruik en onderhoud van onder andere de filters. Bij achterstallig onderhoud kunnen gezondheidsproblemen ontstaan doordat de luchtverversing afneemt en de vuile filters schimmel en bacteriën uw huis in blazen.
Lees meer...

Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie

woningventilatie
Problemen met ventilatiesystemen van woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners. Om dat te voorkomen heeft Aedes een handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Eisen van het nieuwe Bouwbesluit zijn daarin verwerkt.De handleiding bestaat uit twee Programma’s van Eisen(PvE) voor woningventilatie. Deze zijn te gebruiken bij nieuwbouw en renovatie. Het eerste PvE betreft balansventilatie. Het tweede gaat over ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. Lees meer...