Nieuws
Ventilatie

Nieuwe WTW radiator regelt ventilatie

wtw radiator
Op de Bouwbeurs 2013 presenteert Secoia het nieuwste prototype radiator met ingebouwde WTW functie, geschikt voor zeer lage watertemperaturen. De radiator verenigt de technologieën van Jaga en ClimaRad. Hij controleert en regelt het comfort en de kwaliteit van de binnenlucht voor 100%, met maximale energiebesparing en energie-efficiëntie. De twee technologieën zijn een Jaga warmtewisselaar – geschikt voor zeer lage watertemperaturen – en een ClimaRad decentrale WTW unit voor ventilatie. De technologieën komen samen in een speciaal ontworpen Jaga design omkasting. De nieuwe radiator heeft zes functies: verwarmen, ventileren, binnenluchtkwaliteit regelen, buitenlucht filtreren, lokale warmteterugwinning (WTW) en nachtkoeling. De leverancier ziet met name kansen in de renovatiemarkt. Op de Bouwbeurs is het prototype te zien.
Lees meer...

Natuurlijke ventilatie...

Natuurlijke ventilatie
Natuurlijke ventilatie
In de meeste oude huizen zit geen mechanisch ventilatiesysteem. Voor gezonde schone lucht in huis zijn bewoners dan aangewezen op de roosters, klepraampjes, naden en kieren in huis. Maar zulke natuurlijke ventilatie is soms onvoldoende. Ga na of dat bij u ook het geval is - u kunt het zelf verbeteren. Schone lucht in huis is noodzakelijk voor uw gezondheid. Daarvoor is ventilatie nodig: aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht en vocht. In huizen zonder een mechanisch ventilatiesysteem (twee derde van de Nederlandse huizen) kan dat alleen via natuurlijke ventilatie: lucht stroomt de woning in via klepraampjes en roosters. De vervuilde lucht stroomt via afvoerkanalen de woning uit. Als naden en kieren zijn dichtgemaakt om tocht en warmteverlies tegen te gaan, vindt er minder ventilatie plaats. Als bewoners ook nog klepraampjes en roosters dicht houden vanwege kou of tocht, ontstaat een ongezonde leefomgeving. Gelukkig kunt u daar zelf wat aan doen.
Lees meer...