Natuurlijke ventilatie... | Ventilatie | WTWonderhoud.net

Natuurlijke ventilatie...

Natuurlijke ventilatie
Natuurlijke ventilatie
In de meeste oude huizen zit geen mechanisch ventilatiesysteem. Voor gezonde schone lucht in huis zijn bewoners dan aangewezen op de roosters, klepraampjes, naden en kieren in huis. Maar zulke natuurlijke ventilatie is soms onvoldoende. Ga na of dat bij u ook het geval is - u kunt het zelf verbeteren. Schone lucht in huis is noodzakelijk voor uw gezondheid. Daarvoor is ventilatie nodig: aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht en vocht. In huizen zonder een mechanisch ventilatiesysteem (twee derde van de Nederlandse huizen) kan dat alleen via natuurlijke ventilatie: lucht stroomt de woning in via klepraampjes en roosters. De vervuilde lucht stroomt via afvoerkanalen de woning uit. Als naden en kieren zijn dichtgemaakt om tocht en warmteverlies tegen te gaan, vindt er minder ventilatie plaats. Als bewoners ook nog klepraampjes en roosters dicht houden vanwege kou of tocht, ontstaat een ongezonde leefomgeving. Gelukkig kunt u daar zelf wat aan doen.
Tips ventileren in huis
Pak de oorzaak van ongezonde lucht aan: rook niet binnen, ventileer extra tijdens koken en douchen en als er veel mensen in huis zijn, bijvoorbeeld door een raam te openen (zie
Bij de bron aanpakken).
Laat ventilatieroosters altijd open, en laat klepraampjes open als u thuis bent; dat is nodig voor de aan- en afvoer van lucht.
Houd de roosters goed schoon.
Zorg dat lucht in huis kan doorstromen, via ruimte onder deuren of eventueel via roosters in binnenmuren of -deuren.
Zorg voor goede ventilatie van de keuken en de badkamer, met een afzuigkap of eenvoudige ventilator.
Wilt u een beter ventilatiesysteem laten aanleggen? Neem een ventilatiedeskundige in de arm (zie Meer info).

Bron:
Milieucentraal